Nyheder

ARGOs genbrugsanlæg i Gadstrup har fået ny ejer

By 16. juni 2023
Stefan Olin, Urbaser og Trine Lindegaard Holmberg, ARGO gav i dag håndtryk på en aftale til 36 mio. kr.

ARGOs genbrugsanlæg i Gadstrup bliver købt af Urbaser A/S for 36 mio. kr. med overtagelse allerede fra 1. juli 2023. Virksomhedsoverdragelsen omfatter aktiver, medarbejdere samt krav om affaldshåndtering frem til 1. januar 2025.

ARGOs Genbrugsanlæg i Gadstrup modtager, håndterer og afsætter årligt 32.000 ton genanvendeligt affald for ARGOs ni ejerkommuner og genbrugspladser. På anlægget vejes det genanvendelige affald, herunder blandt andet papir, pap og plastik, hvorefter to sidstnævnte presses til baller ved et tryk på 100 ton. Materialerne transporteres efterfølgende til blandt andet sorteringsanlæg i Tyskland og pap- og papirfabrikker i Sverige og Tyskland.

ARGOs bestyrelse besluttede i 2022 at sætte Gadstrup Genbrugsanlæg til salg. Salget var motiveret af det kommende producentansvar på emballager, som gør at ARGO fra 1. januar 2025 ikke længere skal løse opgaven. Efter en grundig proces med markedsdialog og udbud, er der nu underskrevet en kontrakt med Urbaser A/S. I overdragelsen forpligter Urbaser sig til at levere samme services for de ni kommuner og ARGO frem til 2025, hvor det udvidede producentansvar på emballage træder i kraft. Aftalen har option på forlængelse af aftalen i op til et år. Optionen kan udnyttes, hvis det udvidede producentansvar for emballage forsinkes.

– Salget af Gadstrup Genbrugsanlæg har genereret stor interesse hos potentielle købere, hvilket også har betydet, at vi har måtte udsætte budfristen af to om gange grundet mange kvalificerede spørgsmål til aktiverne og tjenesteydelserne. Efter en god udbudsproces, er vi tilfredse med, at det er Urbaser der overtager og driver Gadstrup Genbrugsanlæg fremadrettet, siger Trine Lindegaard Holmberg, direktør i ARGO.

Urbaser opkøber to offentlige ejede genbrugsanlæg inden for kort tid
Genbrugsanlægget er det andet opkøb af offentlige ejede anlæg Urbaser foretager i Danmark indenfor en uge. I sidste uge offentliggjorde Urbaser opkøbet af Nordværks affaldssorteringsanlæg i Aalborg.

– Gadstrup Genbrugsanlæg og vores nye kollegaer er et velkomment aktiv for vores eksisterende drift. Anlægget er imidlertid også en vigtig brik i den nye ’affaldsarkitektur’, som skal til for at håndtere det kommende producentansvar for emballage fra 1. januar 2025. Urbaser har ambitionerne og investeringslysten i at udvide aktiviteterne i Gadstrup på sigt. Vi skal være leveringsdygtige i hele affaldets værdikæde og her er genbrugsanlægget en vigtig del af vores egen cirkulære rejse,” siger Stefan Olin, administrerende direktør i Urbaser.

Spørgsmål kan rettes til:

Trine Lindegaard Holmberg, direktør i ARGO, Mobil: 2928 8844 eller E-mail: tlh@argo.dk

Stefan Olin, adm. direktør / CEO i Urbaser, Mobil: 2530 2806 eller E-mail: solin@urbaser.devpeople.dk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fakta om ARGO
ARGO er et affalds- og energiselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. ARGOs mission er at skabe bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling. Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme. ARGO har en omsætning på ca. 786 mio.kr. årligt (2022) og ca. 170 medarbejdere fordelt på genbrugsbutikker, genbrugspladser, kraftvarmeværk, deponi og administration. ARGO er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne ISO 14.001 og ISO 45.001.

ARGOs bestyrelse 2022-2025: Bestyrelsesformand Niels Hörup (Solrød Kommune), næstformand Tomas Breddam (Roskilde Kommune), Torben Hoffmann (Greve Kommune), John Harpøth (Holbæk Kommune), Martin Schwartzbach (Kalundborg Kommune), Jonas Peter Bjørn Whitehorn (Køge Kommune), Bjørn Lykke Sørensen (Lejre Kommune), Thomas Nicolaisen (Odsherred Kommune) og Flemming Petersen (Stevns Kommune).

Om Urbaser
Urbaser A/S er et af de førende renovationsselskaber i Danmark og er en del af det industrielle spanske selskab Urbaser, der på nordisk plan opererer i Sverige, Norge og Finland. På verdensplan betjener vi mere end 50 millioner mennesker fordelt over 27 lande gennem et stort netværk af mere end 40.000 ansatte. Vores vision er et samfund uden affald. Vi ønsker at være et forbillede for samfundet og sætte standarden inden for genanvendelse og miljøhåndtering.