SOCIALT ANSVAR

Urbaser er fast besluttet på at gennemføre vores forretning i overensstemmelse med de højeste faglige, etiske og juridiske standarder. Vi ønsker et samfund hvor ressourcerne genbruges i størst muligt omfang og arbejder henimod visionen: Et samfund uden affald.

VORES SOCIALE ANSVAR

Affaldshåndtering er et af de vigtigste emner på dagsordenen rundt omkring i verden.

I takt med at der bliver færre naturressourcer, lægges der større pres på samfundet for at beskytte miljøet. Dette betyder, at vi skal finde nye metoder til at behandle vores affald på.

Det er ikke længere acceptabelt, at vi blot sender affald til et deponeringsanlæg, hvor det bliver begravet. Og heldigvis for det – for vi kan se, at det kan betale sig at sortere og genanvende affaldet.

Som en del af denne kritiske industri gør Urbaser således alt for at arbejde på en miljømæssigt ansvarlig måde. Hvert år leverer vi mange tusind tons affald til genanvendelsesanlæg, hvor transporten af affaldet foretages af vedligeholdte lastbiler, som i stadig højere grad drives af mere miljøvenlige brændstoffer som el, gas og biobrændsel.

ETIK

Urbaser bestræber sig på at gøre en positiv forskel. Både for vores kunder, medabejdere og det samfund vi er en del af. Vi driver forretning på en måde, som der er overensstemmende med grundlæggende etiske værdier og med respekt for enkeltpersoner, samfund og miljø.

Vores dybdegående etiske retningslinjer sikrer, at alle i Urbaser; vores bestyrelse, ledelse og personale i første række, stræber efter at efterleve høje etiske krav i udførelsen af deres arbejde. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere følger samme etiske standarder på lige fod med os selv.

ETHICS BOX

SUNDHED OG SIKKERHED

Sundhed og sikkerhed har vores første prioritet. Derfor starter vi altid med sikkerhed i alt, hvad vi gør.

Vi er opsatte på at sikre kvalitet og effektivitet i vores produkter og ydelser. Dette sikres gennem et systematisk program for kvalitet og sikkerhed.

Tillige med at opfylde de juridiske sikkerheds- og sundhedskrav, der er gældende inden for branchen, er Urbaser forpligtet til at opnå et højt sikkerhedsniveau i hele organisationen. Vores mål er at levere ydelser, der udføres ansvarligt og pålideligt af professionelt personale, ved lavere driftsomkostninger og øget sikkerhed. Vores udstyr er konstant vedligeholdt, og vores medarbejdere bliver jævnligt trænet i sikkerhed og sundhed.

For at opnå dette har vi udviklet et program for kvalitet, miljø og sikkerhed, der overholder alle offentlige og interne krav. Urbaser er yderligere certificeret i henhold til ISO 9001: 2015 (Kvalitet), ISO 14001:2015 (Miljø) samt ISO 45001:2018 (Arbejdsmiljø og sikkerhed).

Yderligere udarbejdes årligt en auditeret energigennemgang omfattende hele Urbaser A/S. Energigennemgangen bidrager til at give Urbaser A/S bæredygtige forretningsgange, dokumenterer vores aktive indsats på energiområder samt viser vores engagement i klima og miljø. Den årlige energigennemgang foretages i kraft af de supplerende krav fra ISO 50001 til vores certificering i ISO 14001.