Kontakt ledelsen i Urbaser

STEFAN OLIN

Adm. direktør

FREDDY JENSEN

Økonomi & IT

JENS BUCH STÆHR

Kommunal drift øst

ERIK BOHN ANDREASEN

Kommunal drift vest

KASPER CARSTENSEN

HR, ESG & kommunikation

STEFAN THIRUP-BIELEFELDT

Kran, industri & erhverv