1
1

VORES SERVICES

Vi er rigtig stolte af at være en del af en af samfundets vigtigste opgaver: affaldsindsamling og -håndtering. Vi samarbejder med mange kommuner og private affaldsforarbejdningsvirksomheder for at sikre, at affaldet indsamles og behandles professionelt og ansvarligt. Sammen arbejder vi hen imod et samfund, hvor vi genanvender mest muligt og bidrager til et bedre miljø for os alle sammen.

Vores kompetencer bygger på mange års erfaring med indsamling og håndtering af affald fra private husstande. Herhjemme har virksomheden udviklet sig til at være en af de mest innovative aktører på markedet, og vi er markedsledende på indsamling af husholdningsaffald.

Vi har p.t. kontrakter om indsamling af dagrenovation i 25 kommuner i hele landet og beskæftiger 500 dygtige og dedikerede medarbejdere.

Derudover driver vi genbrugsstationer, indsamler genanvendelige materialer, storskrald, haveaffald, og farligt affald, og forestår levering, håndtering og vedligehold af borgernes affaldsbeholdere i flere kommuner. Vi foretager også specielle indsamlingsopgaver som tømning af kuber og nedgravede løsninger, og indsamling af dagrenovation med mobilsug.

Vi ønsker et tæt partnerskab med vores kunder, og vores dedikerede og specialiserede medarbejdere hjælper kunden med at nå deres miljømål.
Dette omfatter bl.a.:

 • CO2 reduktion
 • forbedring af genanvendelsesprocent
 • ændrede fraktioner
 • ruteplanlægning
 • kundeservice
 • innovative miljøvenlige indsamlingsløsninger, -værktøjer og køretøjer

Derudover har vores globale koncern aktiviteter på følgende områder:

 • Vedligehold af offentlige arealer, strande og gader
 • Sorterings- og behandlingsanlæg
 • Vandrensnings- afgasnings- og strømgenerering anlæg
 • Behandling af industriaffald
 • Forskning og innovation
 • Udvikling og produktion af mere miljøvenlige køretøjer (eks. lastbiler, der kører 100% på el)
 • Udvikling og produktion af beholdere og andre indsamlingsløsninger

AFFALDSBEHOLDERE OG -CONTAINERE

Her ses en oversigt over de beholdere og containere, I kan få til de forskellige affaldsfraktioner. Hent oversigten i stort format her (PDF-fil).

Andre fraktioner: Har I brug for en ordning til fx farligt affald, tekstilaffald, risikoaffald, jord e.l., så kontakt os for et tilbud.