Containerudlejning

Urbaser tilbyder udlejning af flere forskellige containere, både til private og erhverv.
Bemærk, at vi ikke tilbyder afhentning af dagrenovation hos private, da dette styres af den kommunale ordning, som du er tilknyttet.

Vi har flere forskellige typer containere, både åbnede, lukkede, med lås, komprimatorer m.fl.

Containertyper

Herunder kan du se, hvilke containertyper vi tilbyder, samt vores anbefalinger til brug af containerne.

 

Opbevaringscontainer

En lukket opbevarings-/skibscontainer kan bruges i både private og erhvervsmæssige formål.

Inden for erhverv og byggeri kan en lukket container være et oplagt valg, da man kan opmagasinere værktøj, maskiner, redskaber og materialer som beton, tegl, mursten m.m.

Hvis du skal flytte, renovere eller ombygge huset, kan du sikkert og trygt opbevare dine møbler, og andet indbo, i en lukket container.

Alt afhængig af den pågældende opgave og jeres opbevaringsbehov kan I leje en lukket container i størrelserne 10 og 20 fod. Vi sørger altid for grundig rådgivning, hvis I er i tvivl om hvilken skibscontainer, der er mest velegnet til netop jeres ønsker og behov. Begge typer af containere er lukkede og kan leveres med forsikringsgodkendte låsebomme, hvis I ønsker det.

Størrelser:

Størrelser: 10–30m3.
Længder: 4–6,5 meter.
Højder: 1,50–2,00 meter.

Tømning:

Hvis du benytter din lukkede container til affald, tømmer vi fastopstillede containere enten pr. bestilling, eller efter fast frekvens. Hvis du ønsker det, kan vores lukkede containere også leveres med taglåge til nedstyrtningsskakt.

 

Komprimatorcontainer i forskellige størrelser

I vores containersortiment har vi forskellige typer og størrelser af komprimatorer. Vores mobile komprimatorer varierer fra 10-22m3, og vores stationære komprimatorer varierer i størrelser fra 10-30m3. Alle typer leveres med pressetryk fra 20–35 tons pressetryk. En komprimator anvendes typisk til opsamling af affald som pap, papir, blødt plast og restaffald.

Mobil eller stationær komprimatorcontainer?

Fordelen ved en mobil komprimatorcontainer er, at den er velegnet til større mænger affald. Udseendemæssigt og funktionelt betyder det, at presseenheden og containeren er svejset sammen. Ved denne form for komprimering tages containeren med til aflæssestedet, hvor affaldet tømmes, hvorefter den leveres tilbage.

Omvendt er presseenheden og containeren adskilt fra hinanden på en stationær komprimatorcontainer. Fordelen ved denne komprimatorenhed er, at tømningen tager kort tid. Dvs. at man på en arbejdsplads, hvor der er kontinuerlig produktion, kun behøver at stoppe produktionen i relativ kort tid.

Vi tilbyder den mest miljøvenlige og mest økonomisk rentable løsning. Vi anbefaler ofte løsninger, hvor komprimator-containerne tømmes på stedet, da det er klart den billigste og mest miljørigtige måde at bortskaffe affald på.

 

Vippecontainer

En vippecontainer, også kaldet en tipcontainer eller en midicontainer, er en container, der er effektiv i forbindelse med opbevaring af diverse typer affald. En vippecontainer er en god investering, hvis man arbejder med store mængder affald i sit firma eller sin virksomhed.

Urbaser har vippecontainere i flere forskellige størrelser og udformninger – alle i ekstra kraftigt stål og med ekstra gode forstærkninger.

Containerne leveres altid som lukkede, men kan åbnes helt i bagenden, så de er lette at arbejde med.

Størrelser:

4–16m3

Tømning:

Alle vores vippecontainere bliver tømt, på stedet, af en komprimatorvogn. På denne måde sikrer vi dig, at du aldrig står uden en affaldsbeholder.

 

Minicontainer

En minicontainer kan udlejes til både privatpersoner* (bemærk, at dagrenovation eller andre fraktioner, som indgår i din kommunale løsning ikke kan udskiftes med en løsning igennem os). og erhverv. For private er minicontainere nyttige i forbindelse med de fraktioner, som ikke er en del af den kommunale affaldsordning. Virksomheder med mindre mænger affald og begrænset plads kan drage stor nytte af en minicontainer.

Minicontainere benyttes oftest til pap, papir og restaffald. Vi tilbyder også andre løsninger, som eksempelvis maling, opløsningsmidler og kemikalier. Elektronikaffald i form af batterier og elsparepærer, el-værktøjer, printere, skærme, PC’er, kabler mv. har særligt skrappe krav til bortskaffelse og sortering – disse krav overholder vi naturligvis også.

Størrelser:

Der findes 15 forskelliges størrelser mellem 100 og 1200 liter. Det kan være uoverskueligt at finde ud af, hvilken størrelse, du har behov for. En fif til identifikation af størrelse kan være, at du oftest vil have en 240-liters beholder, i din private husstand, til mad/rest. 660-liters beholdere vil ofte være dem, du ser i boligselskaber. Er du stadig i tvivl – så giv os et kald – så vejleder vi dig gerne.

Alle vores minicontainere er monteret med hjul og kan leveres med lås, hjulbremse og retningsspærre – dette for at højne sikkerheden og for at sikre en fast retning, når containerne skal flyttes. Ønsker du det, kan dine minicontainere også leveres med fast låg og papirindkast- se også nærmere vedr. sikkerhedsmakulering.

Tømning:

En minicontainer bliver tømt på stedet af en komprimatorvogn. Vores komprimatorvogne behøver ikke at køre til modtageanlægget med hvert læs, men kan have mange tømninger med, før der skal aflæsses, og er derfor klart den billigste og mest miljørigtige måde at bortskaffe affald på.

 

Kontakt os på +45 5625 0550 – så hjælper vi dig med en løsning, som passer dig.