Erhvervsaffald

Nye regler fra 1. januar 2023 – er jeres virksomhed klar?

Fra januar 2023 skal alle butikker og virksomheder i hele landet sortere kontor- og kantineaffald. Det betyder, at I som virksomhed skal have en aftale med et renovationsfirma om at få hentet jeres affald. Som hovedregel skal I sortere alt, der kan genanvendes. Helt konkret skal I sortere jeres papir, pap, glas, metal, madaffald, plast, farligt affald, mad- & drikkekartoner samt tekstiler. Dette er også kendt fra hjemmet, hvor man skal sortere i 10 fraktioner.

Skal vi hente jeres erhvervsaffald?

Som et af landets største renovationsfirmaer kan vi tilbyde en samlet løsning for jeres virksomhed uanset størrelse: Vi sørger for, at I får de rigtige affaldsbeholdere, lige som vi henter affaldet og sørger for, at det bliver kørt til videre til genanvendelse.

Vi har et bredt samarbejde med de forskellige virksomheder, der står for genanvendelse og behandling af affaldet, så der er fuld fokus på sortering og udnyttelse af affaldet.

Vi hjælper jer godt i gang med affaldssortering, som matcher jeres behov

For de fleste virksomheder betyder de nye regler, at I skal sortere mere affald, end I er vant til. Derfor tilbyder vi også hjælp til at komme godt i gang med sortering, så alle medarbejdere er klædt på til opgaven. Vi leverer blandt andet skilte og sorteringsvejledninger, som gør det lettere at sortere. Hos Urbaser A/S servicerer vi alle typer af virksomheder – store som små.

Få at uforpligtende tilbud

Ring eller send os en mail, så giver vi gerne et uforpligtende tilbud på en renovationsordning, der passer til jeres affaldstyper og -mængder.

Det med småt

Hvor går grænsen så – er der en bagatelgrænse? Det er op til den enkelte kommune at fortolke, hvor bagatelgrænsen ligger for, hvad I som virksomhed skal sortere. Er I i tvivl, skal I kontakte jeres kommune. Vi hos Urbaser vil meget gerne bistå jer med sparring, og vi anbefaler generelt, at I bruger jeres sunde fornuft: Hvis I har så lidt af en bestemt type affald, at I ikke kan fylde en affaldspose, giver det ikke mening at få en indsamlingsordning, hvis vi tager CO2-brillerne på.

Kontakt

Urbaser Salg, Industri og Erhverv
Mail: bestilling@urbaser.devpeople.dk
Telefon: +45 4390 0097

AFFALDSBEHOLDERE OG -CONTAINERE

Her ses en oversigt over de beholdere og containere, I kan få til de forskellige affaldsfraktioner. Hent oversigten i stort format her (PDF-fil).

Andre fraktioner: Har I brug for en ordning til fx farligt affald, tekstilaffald, risikoaffald, jord e.l., så kontakt os for et tilbud.