Nyheder

Årets lærling 2021: Vi tager ansvar for at uddanne fremtidens affaldsambassadører

By 10. juni 2021

Torsdag den 10. juni modtog vores lærling, Christian Lund Jensen, som kører affald i Sønderborg, Dansk Industris pris som ”Årets transport lærling 2021” med den begrundelse, at han både fagligt og socialt leverer helt i top.

Det er ingen tilfældighed, at Christian vinder Transportens lærlingepris. Det er et resultat af flid, indstilling og en målrettet indsats – både fra Christians side, men også fra resten af organisationens side. Vi ved nemlig, at medarbejdere som Christian er en forudsætning for, at Urbaser både nu og i fremtiden kan levere den høje kvalitet, som vores kommuner og forsyningsselskaber forventer. En kvalitet, som er forudsætningen for, at kommunerne på den anden side kan leve op til de skærpede krav om mere genanvendelse af affaldet.

Dygtige og engagerede medarbejdere giver tilfredse kunder

Når kommunerne i de kommende år skal indsamle endnu mere affald til genanvendelse og stille deres affaldsordninger om, så kræver det, at vi er fleksible, gode til at samarbejde og formår at tiltrække fremtidens faglærte skraldemænd og -kvinder, som er indstillet på at tage ansvar og levere den kvalitet, kunden ønsker.

Christian er blot 21 år. Men på trods af sin unge alder har han fra dag ét været selvkørende og hurtig til at sætte sig ind i nye opgaver, kørselssystemer, affaldsordninger osv. Han er engageret, tager ansvar og har derfor allerede fået tilbudt en enmandstur, hvor han selv har ansvaret for at organisere hele sin arbejdsdag.

I Sønderborg Forsyning, hvor Christian kører, er det kvaliteter, som vægter højt:

”Det vigtigste for os er, at vores borgere oplever, at ordningerne fungerer. Skraldemændene fra Urbaser er vores ansigt udadtil, og derfor skal de både kende til ordningerne og kunne levere den service, borgerne forventer. Og det gør de til fulde,” siger Thomas Wind, driftsleder i Sønderborg Forsyning.

Kvalitet, respekt, effektivitet og miljø er vores kerneværdier

De fire kerneværdier i vores CSR-strategi, som vi arbejder efter i Urbaser, er ikke blot flotte ord i en brochure. Det er kernen i vores systematiske arbejde med træning og uddannelse af vores medarbejdere på Urbaser Academy. Vores mål er at blive ved med at tiltrække og uddanne endnu flere faglærte mænd og kvinder, der som Christian lever op til vores værdier. Lærlinge er derfor et fast element i Urbasers CSR-politik. Det er samtidig et vigtigt konkurrenceparameter, for stadig flere kommuner og forsyninger stiller krav om lærlinge i deres udbud:

”Siden 2018 har vi stillet krav om lærlinge i vores udbud, og for os har det været vigtigt, at Urbaser gør meget inden for CSR,” fortæller Thomas Wind.

Mangel på faglært arbejdskraft stiller krav om flere praktikpladser

Danske virksomheder har vanskeligt ved at rekruttere faglærte medarbejdere, og ifølge Dansk Industri er det et stigende problem. Det gælder også transportbranchen. Det skyldes, at færre har gennemført en erhvervsuddannelse, samtidig med at den ældre generation er ved at trække sig ud af arbejdsmarkedet. Målet er, at 8-10.000 flere skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025 end i dag.

I Urbaser arbejder vi ud fra en mission om, at vi tager ansvar og udvikler det til muligheder. Og uden engagerede medarbejdere kan det ikke lade sig gøre. Derfor arbejder vi målrettet med uddannelse og vejledning af vores skraldemænd, så de bliver klædt ordentligt på, tager ansvar, er fleksible og kan fungere som affalds-vejledere ude i kommunerne.

Derfor har vi valgt at gå aktivt ind i arbejdet med at sikre, at Danmark i fremtiden får flere faglærte, og derfor gør vi en stor indsats for at tiltrække elever til erhvervsuddannelserne og derigennem få kompetente lærlinge. Vores HR-kommunikationschef, Lena Camilla Nielsen, sidder med i Dansk Industris udvalg for Erhvervsuddannelse, som netop ser ind i, hvad der kan gøres for, at flere i fremtiden tager en erhvervsuddannelse, når de skal vælge deres uddannelsesvej.

Vil du høre mere om vores Urbaser Academy, og hvordan vi uddanner og tiltrækker medarbejdere til at være fremtidens affaldsambassadører? Så er du velkommen til at kontakte

Kommerciel Direktør, Stefan Olin på:
M: solin@urbaser.devpeople.dk
T: 2530 2806

Eller HR-kommunikationschef, Lena Camilla Nielsen på:
M: lnielsen@urbaser.devpeople.dk
T: 4116 0123